O festivale

Festival Punkáči Deťom

Festival Punkáči deťom sa v 2023 vrátil do voľno-časového areálu Kemping Rybníky Opatovce, ktorý je približne 9 km vzdialený od Trenčína.

V príjemnom prostredí sa aj tentoraz môžeš tešiť na 2 pódiá, desiatky interpretov z celého sveta, sprievodný program, množstvo kamarátov a známych a hlavne poriadnu party.

Punkáči deťom je hudobno-spoločenský letný festival. Hlavným motívom festivalu je benefícia – každým rokom sa časť tržieb zo vstupného odovzdáva ako výťažok na pomoc deťom v núdzi, a to prostredníctvom OZ Punkáči deťom.

Nosnými témami festivalu sú porozumenie, inklúzia a solidarita medzi rôznorodými sociálnymi skupinami. V neposlednom rade ide aj o rozširovanie povedomia o punkovej subkultúre, o hodnotách tolerancie, empatie a vzájomnej podpory. Jadrom festivalu je hudobný program.

Punkáči deťom sa pýšia zvučnými menami v line-upe zo zahraničnej i domácej scény. Festival sa sústreďuje predovšetkým na žánre punk, rock, HC, metal, ska, reggae, rockabilly a ich rôzne odnože. V tomto hudobnom zameraní ide o najväčší festival svojho druhu na Slovensku, každoročne upevňujúci a rozširujúci komunitu ľudí, ktorým je blízka hudobná dramaturgia a myšlienka festivalu.