2% z daní

2% Z DANÍ PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE PUNKÁČI DEŤOM

Bude pre nás, ak sa rozhodnete podporiť svojimi 2% z daní občianske združenie PUNKÁČI DEŤOM, pod hlavičkou ktorého organizujeme festival a viacero sprievodných podujatí.  Vopred ďakujeme.

IČO prijímateľa: 50319175
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Punkáči deťom
Ulica: Michalská 2339/1
Mesto: 920 01 Hlohovec

Dôležité dátumy:
do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2024– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ďakujeme!