Kontakt


Organizátorom festivalu je OBČIANSKE ZDRUŽENIE PUNKÁČI DEŤOM.
Názov združenia: Punkáči detom
Sídlo: Michalská 2339/1, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
IČO: 50319175
Email: punkacidetom@gmail.com

Transparentný účet OZ Punkáči deťom, kto chce môže prispieť dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme!
TATRA BANKA: SK3611000000002941027052
SLSP (transparentný účet): SK8309000000005172953898 https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK830900000000517295389800051