2% Z DANÍ PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE PUNKÁČI DEŤOM


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenia o poukázaní podielo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Podobne, ako v predchádzajúcom roku, sa stalo OZ PUNKÁČI DEŤOM prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2020. Aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o možnosť poukázať tieto finančné prostriedky práve našmu OZ. Z 2% čiastočne financujeme organizáciu festivalu Punkáči deťom, ktorý je organizovaný na pomoc detskej nadácii Pomoc deťom v ohrození, kam potom putuje výťažok zo vstupného. Tieto financie sú pre nás veľmi dôležité, ak chceme vo festivale pokračovať aj v ďalších rokoch (www.punkacidetom.sk , www.pomocdetom.sk ).

Ak sme vás presvedčili, môžete postupovať nasledovne:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo na stiahnutie: https://bit.ly/2W3nOp4)
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (Predvyplnené tlačivo na stiahnutie: https://bit.ly/2FyFOlo)
 • Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Punkáči deťom
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Michalská 2339/1, 920 01 Hlohovec
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50319175

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby


 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Punkáči deťom
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Michalská 2339/1, 920 01 Hlohovec
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50319175

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Dôležité dátumy:
do 31. marca 2021 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2021 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje: 
Právna forma: Občianske združenie
Meno: Punkáči deťom
Adresa: Michalská 2339/1, 920 01 Hlohovec
IČO: 50319175
IBAN číslo účtu: SK3611000000002941027052 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ďakujeme!