2% Z DANÍ PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE PUNKÁČI DEŤOM


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenia o poukázaní podielo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


IČO prijímateľa: 50319175
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Punkáči deťom
Ulica: Michalská 2339/1
Mesto: 920 01 HlohovecZamestnanec Právnická osoba Fyzická osoba
(podnikateľ)


Dôležité dátumy:
do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2022– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Ďakujeme!